VLOERREINIGER PUUR WIT

 11,00

Vanaf nu zijn de meest courante geuren van “Il Bucato di Adele” ook beschikbaar als vloerreinigers!

Deze is geschikt voor de meest voorkomende vloeren zoals: laminaat, glas en/of tegels.

Dit product is zo krachtig dat slechts één dopje volstaat om alle vlekken te verwijderen.

Voor een extra geurend effect verhoog je de dosering met 25 ml (1 dopje).

Met één bus vloerreiniger kan je ongeveer 40 poetsbeurten realiseren.

Haal totale frisheid en een heerlijke geur in je hele huis.

Geur Puur Wit: Bloemige noot van witte roos, geranium, lelietje-van-dalen, musk en vanille.

Uitverkocht

Eigenschappen:

NL Verordening (EG) 2004/648-< 5% parfums, reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, Amyl Cinnamal, Isoeugenol, Geraniol, Citronellol, Cinnamyl alcohol. Gevarenaanduidingen: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102:Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenstemming met lokale / regionale / nationale voorschriften. Isoeugenol VERORDENING (EU) Nr. 528/2012, biociden inhoud: reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

FR Règlement (CE) 2004/648-< 5% parfums, reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, Amyl Cinnamal, Isoeugenol, Geraniol, Citronellol, Cinnamyl alcohol. Mentions de danger: Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Conseils de prudence: En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: consulter un médecin. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.  Isotridecanol, ethoxylated, Amyl Cinnamal, 3,7-dimethyl-3-octanol, Isoeugenol, Geraniol, Citronellol, Cinnamyl alcohol RÈGLEMENT (UE) N° 528/2012, biocides contenus: éthanol (Hygiène humaine, Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux);reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (Protection des produits pendant le stockage)

UFI: XE00-G0AM-A009-YSXM

Capaciteit1 liter

 

Crop Image