MULTIREINIGER PUUR WIT

 11,00

Vanaf nu zijn de meest courante geuren van “Il Bucato di Adele” ook beschikbaar als reinigingsproducten!

Deze specifieke multireiniger van 750 ml heeft een handige sprayfunctie en geeft elk soort oppervlak een grondige poetsbeurt.

Een heerlijke frisse geur, geen vlekken meer en moeiteloos schoonmaken zijn maar enkele voordelen!

Gebruiksaanwijzing:

Spray direct op de te behandelen oppervlakken.

Afspoelen met een doek of spons en laten drogen.

Bij hardnekkig vuil enkele seconden laten inwerken alvorens af te spoelen.

Niet mengen met bleekmiddel of andere schoonmaakmiddelen.

Geur Puur Wit: Bloemige noot met een hart van witte roos, geranium, lelietje-van-dalen, musk en vanille.

8 op voorraad

Eigenschappen:

NL Verordening (EG) 2004/648-< 5% parfums, reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, anionogene oppervlakteactieve stoffen, Amyl Cinnamal, Isoeugenol, Geraniol, Citronellol, Cinnamyl alcohol.  Gevarenaanduidingen: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenstemming met lokale / regionale / nationale voorschriften. Isoeugenol VERORDENING (EU) Nr. 528/2012, biociden inhoud: reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

FR Règlement (CE) 2004/648-< 5% parfums, reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques, Amyl Cinnamal, Isoeugenol, Geraniol, Citronellol, Cinnamyl alcohol. Mentions de danger: Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Conseils de prudence: En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: consulter un médecin. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. Isoeugenol RÈGLEMENT (UE) N° 528/2012, biocides contenus: reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

UFI: SH00-0010-M00T-N4HP

Capaciteit750 ml

 

Crop Image