MULTIREINIGER FRISSE WAS

 11,00

Vanaf nu zijn de meest courante geuren van “Il Bucato di Adele” ook beschikbaar als reinigingsproducten!

Deze specifieke multireiniger van 750 ml heeft een handige sprayfunctie en geeft elk soort oppervlak een grondige poetsbeurt.

Een heerlijke frisse geur, geen vlekken meer en moeiteloos schoonmaken zijn maar enkele voordelen!

Gebruiksaanwijzing:

Spray direct op de te behandelen oppervlakken.

Afspoelen met een doek of spons en laten drogen.

Bij hardnekkig vuil enkele seconden laten inwerken alvorens af te spoelen.

Niet mengen met bleekmiddel of andere schoonmaakmiddelen.

Geur Frisse Was: Bloemige noot met een hart van perzik en jasmijn, fris en levendig gemaakt door de aanwezigheid van citrus en vetiver.

9 op voorraad

Eigenschappen:

NL Verordening (EG) 2004/648-< 5% parfums, Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-o, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, isomethyl iononeanionogene oppervlakteactieve stoffen, Hexyl Cinnamic Aldehyde, Limonene, Geraniol, Alpha  isomethyl ionone. Gevarenaanduidingen: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bevat: Hexyl Cinnamic Aldehyde, p-tert-Butylcyclohexil acetate, 3,7-dimethyl-3-octano, Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)l. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102:Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. VERORDENING (EU) Nr. 528/2012, biociden inhoud: Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)

FR Règlement (CE) 2004/648-< 5% parfums, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [, agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques, Hexyl Cinnamic Aldehyde, Limonene, Geraniol, Alpha isomethyl ionone. Mentions de danger: Provoque une sévère irritation des yeux. Contient: Hexyl Cinnamic Aldehyde, p-tert-Butylcyclohexil acetate, 3,7-dimethyl-3-octano, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1)l. Peut produire une réaction allergique. Conseils de prudence: En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. RÈGLEMENT (UE) N° 528/2012, biocides contenus: Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1)

UFI: 3410-H0US-S008-8HM4

Capaciteit750 ml

 

Crop Image